martes, 19 de xullo de 2016

Un pousadoiro


Un pousadoiro é unha ferramenta imprescindible do noso mundo rural. Algo máis ca un elemento arquitectónico e funcional. Tan imprescindible, que non hai muíño ou pozo (como neste caso) que non o teña.
Ás veces, un pousadoiro non é máis ca unha pedra, e tamén pode facer a súa función o antepeito dunha fiestra, un rodapés que sae da parede, o chanzo dunha escada, as rabeiras dun carro ou calquera elemento un pouco elevado do chan que lle permite á persoa que ten que cargar con algún tipo de peso, partir dunha posición máis elevada para erguelo, diminuíndo así o esforzo que ha de facer para subilo ó lombo ou á cabeza e acurtando o traxecto, que esa e non outra é a súa función.
A posición dun pousadoiro ha de calcularse segundo para quen estea destinado, pois non ha de estar tan alto que necesite un esforzo para alcanzar o que nel pousamos, nin tan baixo que nos obriga a dobrar o lombo. O pousadoiro ben situado ha de estar a unha altura na que, mantendo recta as costas non teñamos que facer máis forza ca cos brazos para erguer o peso.
Pero neste encontrado na mariña luguesa, concretamente en Foz, o pousadoiro non é só un elemento complementario, aquí o canteiro que o chantou para que se pouse a sella ou o balde, labrouno con esmero ata facelo máis vistoso, dándolle a importancia que ten para facilitar o labor de subir a carga á cabeza.

Ningún comentario:

Publicar un comentario