xoves, 16 de marzo de 2017

A BATALLA DE CHAVESPor Pepe de Rocaforte
     Durante estas últimas semanas fóiseme encadeando unha curiosa reste de lecturas ás que hoxe lle vou poñer remate co xornalista Prosper-Henri Devos, nacido en Bruselas en 1889 e morto  na Primeira Guerra Mundial, en outubro de 1914. Cheguei a el da man de Ben-Cho-Shey e a súa tradución ó galego das “Cartas de Galicia” do autor belga.
     Devos chegou á nosa terra en 1912 no “Zeelandia”, un barco que desde Vigo proseguiría viaxe a Río de Xaneiro con emigrantes españois, e tamén cun grupo de portugueses, contrarrevolucionarios que fuxían, a expensas do goberno brasileiro, despois da derrota de Paiva Couceiro nun dos seus varios intentos de repoñer a monarquía en Portugal.
     Curiosamente entre os motivos que traían aquí a Devos parecía estar o de se unir a estes contrarrevolucionarios, pero xa chegaba un pouco tarde. Deixaríanos a cambio a súa visión de Galicia en oito colaboracións publicadas no xornal “L’Étoile belge” entre setembro e outubro de 1912.
     A mirada do xornalista belga non é moi compracente. No referido á Coruña máis ben un tanto crítica (e un algo desinformada). Véxase un exemplo: «A Cruña contentaríase con ser banal sin os “miradores”, que son o máis feio que vin en punto a unha gran cidade. Os miradores son balcós de madeira, fechados por unha vidreira que recobre compretamente a fachada [...]; dádelle a tódalas casas un traxe igual e teredes unha imaxe das rúas da Cruña, cidade santa da monotonía, tumba da arquiteitura [...] Eu téñome perguntado cáles poideran seren os engados destas caixas de moscas penduradas. Non atopéi máis que ún: o de se poder poñer ao balcón en tódolos tempos, nun país donde chove dous meses dos doce. En troques os outros dez meses cócese un baixo o sol refrexado polos vidros do mirador.» (Sen comentarios).
     Pero o detalle deste libro mellor gravado na miña memoria encóntrase no prefacio de Ben-Cho-Shey, onde fala da “Batalla de Chaves”. No verao de 1912 Paiva Couceiro, militar portugués que con anterioridade servira na Lexión Española durante a Guerra do Rif, inicia un dos seus varios intentos para restaurar a monarquía en Portugal, coa invasión do país veciño partindo de Verín. A aventura rematou ás portas de Chaves onde Paiva foi parado e derrotado.
     Para asistir como espectadores a esta famosa batalla conta Ben-Cho.Shey «que os  veciños de Verín foron presenciar ben armados de empanadas e de botas de bon viño de Monterrey e da que volveron carregados coas armas abandonadas polos invasores» na súa pouco heroica fuxida.
            Tratándose de guerras, ou de batallas, ¿non vos parece un detalle pintoresco este dos espectadores neutrais armados de empanadas e botas de viño para asistir a un “espectáculo” semellante?"

 
   

Ningún comentario:

Publicar un comentario