xoves, 9 de marzo de 2017

BEN-CHO-SHEY E A GUERRA DO RIFPor Pepe de Rocaforte
     O tema da guerra en Marrocos e a novela de Ramón J. Sender, “Imán”, axiña me trouxeron á memoria a Xosé Ramón Fernández-Oxea, “Ben Cho Shey”, quen nos deixaría a súa visión, entre irónica e amarga, daquel conflito bélico nunha reste de crónicas enviadas desde o Rif ó xornal ourensán “La Zarpa”, de Basilio Álvarez, dirixido por Roberto Blanco Torres. Aquelas crónicas, escritas entre 1921 e 1922, durante o seu servicio militar, serían recollidas no libro “Crónicas de Marruecos”, publicado pola Editorial Sotelo Blanco en 1985.
     En cada unha destas crónicas Ben Cho Shey, por medio da descrición de retallos da vida cuartelaria, de relatos anecdóticos, de cadros da vida nos cuarteis e nos campamentos militares, descríbenos de primeira man o ambiente, as miserias e as escasas alegrías daquel exército mal equipado e peor dirixido que tantos mortos españois deixou nos anos vinte do século pasado en terras rifeñas.
     Outro soldado, o xa noso coñecido Ramón J. Sender, escribiría un pouco máis tarde, entre 1923 e 1924, outra colección de artigos no xornal melillense “El telegrama del Rif”, así mesmo durante o cumprimento do seu servicio militar. Lamento non ter podido ler eses artigos para comparalos cos de Xosé Ramón Fernández.
     Pero  xa que teño diante outros textos, quero deixar constancia dun par de parágrafos, un de cada un destes dous autores. Na crónica “Un rato a galleguismo” di Ben-Cho-Shey: «Yo también [...] me sentí indignado, dolido y hasta avergonzado de estar aquí luchando en nombre de una nación civilizada que tiene unos hijos más inciviles, si cabe, que estos moros que pretenden colonizar».
     E Sender, na terceira parte de “Imán”, “Salvación-La guerra-Licenciamiento-La paz de los muertos”, escribe: «El cabo, de espaldas, está curando con su paquete individual al viejo árabe. Después de verterle el yodo en las dos heridas le envuelve cuidadosamente la garganta con gasa. Luego le da una palmada en el hombro y le dice gritando epilépticamente: -¡Vosotros tenéis razón! Advierte, por la mirada del moro, mi presencia. Recoge el fusil y se cuadra lo mismo que en unas maniobras. Sale delante de mí. Ya fuera, me dice: -¡Me ha dao lástima!»
     Tal vez estea cometendo unha falsificación, porque se trata de situacións diferentes e enfoques distintos, pero no fondo veñen mostrar ambas algo tan importante como é a comprensión de ambos autores con respecto ó inimigo.
     Xa como remate confesarei o meu descoñecemento da posible existencia doutros textos de autores galegos sobre aquela guerra, habida conta de que alí tamén fixo Rafael Dieste o seu servicio militar, coincidindo con Ben-Cho-Shey no mesmo lugar e nas mesmas datas: Melilla e o Rif, entre 1921 e 1923.

Ningún comentario:

Publicar un comentario