venres, 22 de setembro de 2017

A Mota, demos e esconxuros baixo san Mateu
      Non sei a quen se lle ocorreu representar o mal con rostro tan fero e feo, reunindo no seu corpo todo os atributos que a relixión pon por maldade, desde a cornamenta dun bruto ata o rabo dun réptil, pero tamén as uñas pintadas, os ollos con coloretes, de meniña acesamente vermella e lingua obscena. Ese é o demo, o maligno que sempre persegue á bondade. E este en concreto é o demo da Mota, en Arzúa. Un demo que fica baixo o xusticeiro pé do apóstolo Mateu, a quen neste lugar se lle rende culto cada vinteún de setembro.
      Cóntase que cando o evanxelista chegou a Etiopía para predicar, dous magos que alí había enviáronlle un par de dragóns para espantalo, o que a relixión popular converte en diaño, pero o apóstolo lonxe de fuxir agardounos coma quen agarda por un comité de benvida, e cando os tivo a pouca distancia saudounos facendo o sinal da cruz, co que aqueles arrepiando de medo ante tal símbolo fuxiron a refuxiarse á cova de onde saíran coma se fosen dous ratos fuxidizos, por iso, noutra imaxe do apóstolo que se conserva nesta capela, o patrón dos traballadores de alfándega represéntase pisando un dragón.

     Con todo o santo, tamén chamado Leví segundo os evanxeos de Marcos e Lucas, foi asasinado cunha alabarda mentres dicía misa (segundo os haxiógrafos medievais), por negarse a convencer a unha moza decidida a consagrar a súa virxindade a Deus, para que cedese ás pretensións do monarca de Hierápolis, que lle ofrecía matrimonio.
     E precisamente por ter dado a súa vida en defensa das verdades do evanxeo contra os endemoñados feitos dos infieis, no lugar da Mota, algún día viñan os posuídos polo maligno a expulsalo do corpo entre retorcementos, xuramentos e vómitos de sustancias arrepiantes, e hoxe en día, séguese pasando por un lugar dentro da capela, presidido polas dúas imaxes do santo, para combater e prever as enfermidades que poidan vir neste tempo de inverno que se aveciña, tan comúns noutro tempo como o bocio.

     O ritual, consistente na imposición do santo, como se ve neste vídeo, conleva tamén o feito de pasar, de modo simbólico, o coitelo que lle sirve de atributo ó evanxelista pola gorxa, para cortar o mal mentres se lle implora co ensalmo: Santo bendito che quite o enfermidade e che dea a sanidade, pola virtude que o santo ten, santo bendito, amén.

Ningún comentario:

Publicar un comentario