luns, 25 de setembro de 2017

Control social e democracia            Todas as sociedades teñen a súa forma de control social. Nos grupos pequenos, as disputas adoitan resolverse a nivel interpersoal . Ante conflictos graves, todo o grupo pode actuar conxuntamente de cara a castigar mediante o ridículo ou o ostracismo pero, normalmente, nestas sociedades pequenas, o obxectivo é manter a orde social, máis que represaliar ao infractor. Pola contra, en sociedades-estado ademais de normas sociais, hai leis; os roles de quen terá que xestionar os conflitos están especializados, prodúcense xuízos con tribunais formais e o propio poder impón as formas de castigo, como a prisión ou mesmo a morte.
            Cando os estados son autoritarios, a forma de goberno enfatiza a autoridade do estado. Trátase dun comportamento político no que unha persoa ou unha institución, probablemente electa, como un goberno democrático, ten total liberdade para exercer a súa propia autoridade. Este sistema é, polo tanto, compatible con unha “democracia política”: un estado de dereito con división de poderes, sufraxio universal ou sistemas de control ao goberno. O concepto “democracia política” engade un matiz á palabra “democracia” para sinalar que non todo o que aconteza nun goberno demócrata na forma vai ser democrático no fondo. Contraponse, así, a unha “democracia social”, que implica a participación de todos os actores da sociedade na toma de decisións políticas.
            Nelson Mandela referiuse a este concepto dicindo que non vale de nada ter eleccións e un parlamento se os dereitos das persoas non se respectan. O seu caso representa ben como o estado ten o poder de lexitimarse a si mesmo independentemente de en qué consistan as súas accións e, ao mesmo tempo, deslexitimar a quen actúe en contra pois, por inxustas que sexan as leis dun estado, estas van ser a legalidade por dereito propio. Mandela, que foi galardoado co Premio Nóbel da Paz no ano 1993, defendeu a resistencia armada nos anos cincuenta, aínda que as leis que regulaban o Apartheid fosen democráticas. A mesma persoa, coa mesma ideoloxía pero en réximes políticos diferentes, foi terrorista ou Premio Nóbel da Paz, prisioneiro e presidente da República Sudafricana. Porque o legal e o ilegal é unha construción definida por un poder lexislativo que cambia no tempo, e cando a legalidade impide a democracia a sociedade civil só ten a opción de crear normas sociais coas que cambiar o status quo e acceder a ese poder que decide qué vai ser legal ou ilegal nos próximos anos.      
                                                                                                Adelaida Vidal

Ningún comentario:

Publicar un comentario