luns, 18 de setembro de 2017

As tradicións que non queremos conservar.
            É habitual xustificar o mantemento de determinadas tradicións perversas aludindo ao feito de que son iso, tradicións. Como se o feito de que un ritual leve celebrándose dende tempos inmemoriais xustificase por si mesmo a súa conservación. Non é así, a antropoloxía estuda culturas pero cando estas implican que unha parte da sociedade domine, denigre ou dane á outra parte, lonxe de velar pola súa conservación, traballa para transformalas.
            A semana pasada, a famosa festa do Toro de la Vega celebrouse, por segunda vez, sen que o touro fose torturado ate a súa morte pública. Habitantes de Tordesillas manifestáronse en contra da prohibición de abater ao animal escudándose, como non, en que o evento era tradicional. A palabra tradición utilízase así de maneira perversa. Utilízase a palabra para delegar responsabilidades nuns outros do pasado e xustificar a propia violencia, a exhibición de dominio en condicións marcadamente desiguais. É tan absurdo e hipócrita como defender a perpetuación dos sistemas mafiosos porque son moi típicos do sur de Italia ou a mutilación xenital feminina porque se remonta a épocas preislámicas. 
            Neste último caso resulta especialmente interesante o traballo da fundación Wassu-UAB, que loita pola erradicación da práctica da mutilación xenital feminina dende o traballo de campo coas comunidades que a practican. Para a súa directora, Adriana Kaplan, a comprensión da importancia dos ritos de paso en países como Gambia (onde centra o seu traballo) é requisito fundamental para poder traballar na prevención desas prácticas. Así, o seu equipo propón un rito alternativo, coas mesmas funcións simbólicas pero excluíndo a parte da mutilación. As fases posteriores do rito mantéñense, e con elas a sensación de pertenza á comunidade e a confirmación de que a nena foi iniciada na idade adulta, que veñen sendo os obxectivos últimos da tan perxudicial tradición.
                                                                                                Adelaida Vidal

Ningún comentario:

Publicar un comentario