luns, 23 de outubro de 2017

Constrúe a antropoloxía o universal?            É frecuente atopar bares e restaurantes que buscan evocar entornos rurais. Nun deles, esta estética completábana uns pratos transparentes de Duralex, típicos dos anos sesenta. Eu comentei que debía ser maior para aquel local, porque para min eses pratos non resultaban hipsters nin vintage; para min, eran pratos vellos.
            Na novela Americanah, de Chimamanda Ngozi Adichie (Literatura Random House, 2014) ten lugar unha escena máis ou menos así: un home nixeriano casado en Londres con unha avogada de clase social alta celebra unha cea para varios amigos, case todos europeos. Os pratos, feitos a man, son obras de artesanía nixeriana e os comensais occidentais cóllenos, míranos, tócanos, louvan a súa beleza. O dono dos pratos imítaos, pero o seu amigo nixeriano, que o coñeceu sendo pobre e obsesionado por emigrar do seu país, sabe que finxe. Sabe que para el eses pratos evocan pobreza. Este personaxe di que en Nixeria non se reforman as casas porque aínda non se chegou ao punto de valorar o antigo: búscase o novo, creado mediante os mecanismos da modernidade; en fábricas, en serie.
            A autora da novela estivo recentemente en Barcelona e chamou a atención sobre o feito de que se considere antropoloxía a todo o escrito fóra do canon occidental. Expuxo, ademais, que a universalidade das historias vén dada por como están contados os sentimentos, que son transculturais. Como as emocións básicas son universais, eu tamén considero que a literatura que trate reaccións de ira, de alegría, medo ou sorpresa, será tamén universal. O que non acabo de ver claro é esa relación negativa entre antropoloxía e transculturalidade, no sentido de que a antropoloxía cultural adoita definirse como o estudo dos pobos contemporáneos e as súas culturas, cos seus cambios e variacións. Se logramos comprender como pensan determinados grupos culturais, empatizaremos coas súas emocións e esa será a mellor maneira de facer universal o endogrupal.
            Por exemplo, a mesma autora preséntanos a unha rapaza nixeriana que chega aos EEUU e a súa compañeira de cuarto felicítaa polo ben que fala inglés (lingua oficial de Nixeria). Tamén lle explica para que serve unha billa e como funciona a estufa. Iso acontece porque para moitas occidentais África é un todo homoxéneo onde se vive en cabanas e as crianzas teñen a barriga inchada pola carencia nutricional. Esa África convive, na novela Half of a Yellow Sun (Medio Sol Amarillo; Mondadori, 2007) coa dos profesores universitarios que teñen billas, libros e coches. Convive tamén coa dos militares e  empresarios millonarios, un mundo no que as mulleres usan perruca de pelo liso para parecer máis occidentais, porque nas clases altas, o seu pelo resulta demasiado racializado mesmo para a cidade de Lagos.
            Esa rapaza, ou outra se cambiamos de libro, ten que dicir a outras mulleres africanas que África non é un único país e, por tanto, non comparte cultura coas senegalesas ou coas sudafricanas. A esa rapaza, ou outra, pídenlle que alise o pelo para ir traballar e critícana se merca revistas para mulleres negras, por pouco integradora. Pero se non merca esas revistas, deberá renunciar a atopar modelos de imaxe, de maquillaxe (si, esas cousas impórtanlle tanto como ás universitarias brancas) que poidan servirlle de referentes.
            Penso, e abro debate porque non teño unha posición pechada nisto, que compartimos a indignación da protagonista porque temos material antropolóxico suficiente para facelo. Porque as emocións universais non veñen da nada, veñen de situacións sociais que nunca serán obxectivas: están filtradas pola nosa maneira de pensar, e pensamos en base á nosa cultura, socialmente construída.
            Ensinar antropoloxía non é só contar que nos casamentos Igbo ofrécese viño de palma. É comprender a diversidade dos grupos humanos, e esa diversidade tamén existe en occidente. Roberto Saviano realiza unha potente investigación antropolóxica na novela La Paranzza dei Bambini (La Banda de los Niños; Anagrama, 2017) ao ensinarnos como vive un grupo de rapaces europeos, concretamente napolitanos. Aprendemos a empatizar cos protagonistas aínda sen compartir a súa ideoloxía nin os seus valores. Coñecémolos, sabemos que gostan de calzar tenis Air Jordan e xogar a Call of  Dutty na Play Station. As súas expectativas sexuais están determinadas polo porno que ven en Pornhub e os seus ritos plaxian ate o absurdo a película Il Camorrista, que saben de memoria. Todos os referentes culturais citados, no seu conxunto, crean un universo que precisamos coñecer para recoñecer as emocións que van derivar das situacións que alí acontecen. De non termos entrado nese mundo particular non entenderíamos nada.
            Volvendo ás anécdotas dos pratos, penso que o home nixeriano e eu reaccionamos dun xeito moi parecido, pero se non contextualizamos esas reaccións dentro dunha sociedade e uns valores, mesmo estéticos, nin a súa reacción nin a miña terían ningún sentido.
                                                                                    Adelaida Vidal. 

1 comentario: