luns, 30 de outubro de 2017

A Lingua dos Domingos             Nos rueiros estreitos de Nápoles, saturados de veciñas e roupa tendida, fálase a berros en napolitano, pero na escola, as crianzas aprenden italiano.
            Chamamos diglosia a unha condición de convivencia lingüística desigual. Cando unha lingua ten un  status social maior que a outra, unha é a do traballo, a do folclore e a do día a día; a outra é a de ir falar coa administración, a que aporta relevancia ao que se di, a de disfrazarse cun traxe alleo na procura de parecer elegante aos outros.
            A obra de Erri de Luca está impregnada desa condición de clasismo lingüístico onde cada idioma ten ben definidos os espazos que lle corresponden: a escrita pertence  ao italiano, os insultos son napolitanos ou non son nada. Pode que pensar no autor de Montedidio ou I pesci non chiudono gli occhi (Os peixes non pechan os ollos) evoque os tempos pasados do final da II Guerra Mundial, mais a situación non debeu mudar demasiado. Vémola case repetida nos nacidos ás portas do século XXI que presenta Roberto Saviano. Os personaxes dos dous escritores gardan para o italiano as declaracións de amor romántico e a escrita.
            Nos anos oitenta, un home enfermo pero fortemente empoderado, orgulloso de reivindicar o seu pasado partisano, decidiu tomar medidas para evitar o desarraigo no seu neto, e para iso o primeiro era que o neno milanés aprendese a lingua do avó calabrés, do sur. Tratábase do protagonista de La Sonrisa Etrusca, de José Luís Sampedro, e a esa lingua que tanto valoraba chamáballe dialecto.              Un dialecto é a variación local dunha lingua, así que non sabemos se aquel avó utilizaba o termo referíndose á súa rama do napolitano (o calabrés, fortemente influído polo grego) ou depreciaba, sen pretendelo, unha lingua latina con condición de tal. Falan napolitano uns once millóns de persoas en varias rexións do sur de Italia, pero non é oficial en ningures. Será por iso que lle chaman dialecto?
            En Montedidio, na novela e mais no barrio homónimo, un personaxe reflexiona que están en Italia pero non son italianos porque para aprender o idioma do país teñen que estudalo. É doado lembrar aquela sentenza de Castelao vinculando a lingua á identidade (se aínda somos galegos é por obra e gracia do idioma). Erri de Luca escribe: “fala con esforzo nun italiano que na súa boca é unha lingua de domingo”. Imaxino un traxe co que un non acaba de verse, uns zapatos cos que se camiña como un pato... lémbrame a Galiza, ás  anciás que se esforzan por pronunciar castelán ante as súas netas, como antes fixeron coas súas fillas, coa mellor das intencións porque así lles irá mellor na vida.  Esfórzanse cando van á consulta médica e, en definitiva, cando senten que non están á altura do decoro que esixen as circunstancias. Mulleres máis novas botan man, con menos esforzo, da mesma estratexia de escalada social. Outras veces, a identidade positiva constrúese do xeito oposto, e como partisanas da lingua, deciden e resisten.  
            Na rúa, a conversa entre os balcóns e os vendedores que convencen das bondades dos seus produtos, fan certa outra consideración de Castelao, que dicía que a nosa lingua vive porque aínda temos moito que dicir nela.
                                                                                                            Adelaida Vidal

Ningún comentario:

Publicar un comentario