xoves, 4 de decembro de 2014

O KORRUNTXO DO OKUPA
Este dia pensaba –de cando en vés é bó pensar- no doado que é ter determinadas actitudes perante a vida cando non se teñen responsabilidades, maiormente de carácter familiar, que é o que lle pasa a este okupa. Cando non se é pai ou mai, ou cando, máis desisivo, se carese de fillos. Porque calquera compromiso que se asuma, ese é o que limita o libre albedrío do home ou da muller.
Xa sei que ninghén é libre, que a liberdade é unha utopía, que se non temos aquelas pexas temos, nada máis e nada menos, que as que nos impón a sosiedade da que fasemos parte, por aquilo tan trillado de que a miña liberdade remata onde empesa a tua.
Mais hoxe práseme elucubrar, aproveitando que é case inverno e que o Miño no pasa por Miño, aserca do fásil que é ser (ou coidar que se é) independente, libre ou a salvo desas tentasións que a sosiedade chamada de consumo nos por diante dos fusiños… consumo que acaba consumindo ao consumidor.
Se non tes rapasiños que turren por ti, á sua volta atentados polos listillos fabricantes ou comersiantes e a sua enganosa publisidade… ben doado é fuxirlle ao consumismo daquelas cousas de comer ou de se divertir que os nenos solisitan ávidamente de seus pais, tal os pichóns de bico aberto.
E se non tes muller que che exixa consumir este vestido, aquel perfume ou aqueloutra xoia de preso elevado de máis (nos pondo no caso da fémina non emansipada económicamente… que por fortuna cada día é máis escasa, pero que aínda se prodigha abondo)… ou muller che empurre a mercar este aparello electrodoméstico  ou a instalar aquel alicatado ou aqueloutro parqueado espesial… (nestes supostos, ben é serto, para benefisio de ambos, por máis que aqueles ornatos femininos tamén poden, e cómo, benefisiar ao home através da aleghría que entra polos ollos ou o narís)… se careses, por sorte ou por desgrasa, desa muller exixente e non autosolvente, é ben pouco meritorio non ser consumista.
Ben se bota de ver que o que isto matina é inimigho das xoias, pois as xulgha, se belas, éticamente cáseque ofensivas nun mundo tan famento e tan desgrasiado. Aí tedes, como exemplo ben elocuente, o reloxio-xoia que acabaron tornando ornato algho que naséu sendo utilitario… xoias que se adoitan ocultar por medo ao roubo, que apenas se losen unhas horiñas e dependendo en qué lughares, son como os templos que, por idéntica sinrasón, se fechan cando foron criados para a concurrensia universal e cotiá dos fregheses, pero disto xa falaremos outro día… se é que me deixa o xefe do blog.
É o caso mesmamente do rico xeneroso: qué mérito pode ter dar o que che sobra? Claro que aí che saen disindo que hai moito que podendo faselo non o fai… e entón, como cando se premia o bó desempeño dun traballador, estáse recoñesendo o valor do que, debendo ser normal, é apenas exsepsional… así nos vai, amighiños!

Ningún comentario:

Publicar un comentario