luns, 21 de marzo de 2016

Diálogo da montaña e o sol

       Por Pura Tejelo 
 Índice
 Silencio e tarde
 Botei en falta aquel camiño
 Intercambio
 Quérote erguer

 Boca de nacre
 Presenza
 O día bébedo
 A estrela solar arrubiouse 
 Habitación caldeada
  Dille ao río
  Luces no serán
  Contenda última
  Éxtase do día

Ningún comentario:

Publicar un comentario