venres, 18 de marzo de 2016

A corredeira, o conta-millas dun barco     Todos sabemos que os contaquilómetros dos coches converten o número de voltas dunha das rodas en metros, de tal maneira que se a roda ten un metro de diámetro terá que dar trescentas voltas (se non botei mal as contas) para percorrer un quilómetro. O malo é que nos barcos non hai rodas en contacto co medio polo que se despraza, e daquela os mariñeiros, xa desde o Renacemento, deron en usar un aparello chamado a corredeira, consistente nunha especie de hélice á que se ata un cabo longo con uns nós, feitos todos á mesma distancia uns dos outros, de maneira que, unha vez lanzado por popa o conxunto da hélice, a  medida que o barco avanza, este vai quedando máis atrás, e segundo o número de nós que se contan nun tempo determinado, esa será a velocidade en nós. Logo, cando o aparello xa foi mecanizado con sistemas de reloxería, os nós viñeron a ser o número de millas que un barco avanza cada hora, marcados como se fose o coñecido contaquilómetros dos coches.

1 comentario: