martes, 5 de abril de 2016

Cruz mortuoria en Seivane
Este cruceiro montado sobre un poste que máis parece unha pedra fita, á que lle engadiron a cruz frorlisada e a imaxe dunha santa moldeadas en cemento, foi erixido por un pai en honor do fillo asasinado á porta da casa, neste mesmo lugar de Seivane, preto de Vilalba.
A triste historia que se remonta a máis de setenta anos atrás, fala de dous mozos que pretendían a mesma moza, dous veciños e amigos que por tal causa discutiron, e na discusión un deles nomeou con malas palabras á nai do amigo, provocando que as palabras desen paso ás mans, e xa un deles estaba sobre o outro, cando o vencido sacou unha pistola que levaba no peto e o matou.

Neste cruceiro non hai nome nin data, pero aí está a memoria que, por sorte, nós aínda tivemos quen nola contase. A pesar de que ela por si soa xa é esa oración en pedra que dicía Castelao, a oración dun pai dorido neste caso.

Ningún comentario:

Publicar un comentario