sábado, 16 de agosto de 2014

VERS0S A0 XEITO POPULARANTONIO MACHADO
 por ANDRÉS TERRA


Ai, galeguiño que chegas
Ao mundo gárdete Dios:
Unha das vinte Galizas
Há xia-lo teu corazón.

A Galiza que non quer
Vé-la sua entraña altiva
E máis mostrase cativa
Pra todo o que compre ser.

Aquela que ten por lei
Recebir de lonxe a prata
Reino de folladelata
Rendendo trabuco ao rei.

Aqueloutra que recea
Toda laboura en común
Matinando que ningún
Proveito tirará dela.


A Galiza que se esquence
Da sua fala de mel
Trocándoa por unha fel
Que o seu pobo non merece.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ai, galeguiño que chegas
Ao mundo, gárdete Dios:
Unha das vinte Galizas
Há xia-lo teu corazón.


(Extremadura, 1971)

Ningún comentario:

Publicar un comentario