luns, 31 de agosto de 2015

O KORRUNTXO DO OKUPA

Cómo somos animais de costumes, ou, noutras palabras, seres que actuamos moito por inersia. Vedeaí cómo o sistema métrico desimal nos fai expresar, por sobre o setenal, en querendo referirnos a duas semanas, “quinse dias”, cando deberíamos disir catorse...

Por contra, o desimal aínda sai perdideiro perante a conservasión ou vixensia (outra inersia) dos sistemas anteriores ansienrexín, a ver: (os dose meses aparte) seghen vendéndonos cousas por dusias ou medias dusias, ou ata un cuarto de dusia: os ovos, as filloas, as seboletas, as pastillas de caldo consentrado (cubitos por outro nome), os pacotes de caixas de leite (pacs por mal nome), os caraveis e os capullos (de rosa, aclaro, pimpollos para os pacatos), as manteighadas de Astorgha, os sedés (ou sidís), os ghuisquis dose anos, as cubetas de geo da neveira!, as onsas de chocolate... (Por serto que onsa lle chaman alghúns ao ghato ou tighre xaghuar).

Claro que ten a sua parte nisto a onipresensia anghlosaxona, particularmente comersial: lembrádevos cando, ata hai ben pouco, usaban o penique, esa duodésima fracsión do chelín, que debía tornar tolos aos turistas... Algho adiantaron, por iso, os casurros deles, ainda lles faltando, por exemplo, condusir carros pola direita... Contodo (todo é relativo!), últimamente estamos vendo ovos envasados por desenas...


A outra cousa, Aghamenón, e non vos é por cambiar de tema, que se este era baladí, o que ven évos tráxico de toda traxedia. Falo desta inmighrasión masiva que os europeos estamos a padeser. Padesemento ben cativo se o comparamos co que padesen os inmighrantes, ben é verdade. A un non pode por menos que enrughárselle o corasón con tanta desghrasia xunta.

E un non pode deixar de faser comparasión con outras diásporas ou éxodos (cánta biblia temos nos miolos, fillos!), talmente a latinoamericana para USA ou para as Europas, absolutamente actual pero nestas latitudes eclipsada  pola antedita. Serto que aí é (cando para USA ou o Canadá) dentro do mesmo continente e entre países de falas non tan estrañas como español, fransés e inghlés... o que as faría se cadra menos dramáticas, no que ha influir o feito de virse produsindo hai décadas, con ese componente de inersia (outra ves a inersia) que parese suavisalas (habería que perghuntarlles aos nenos que as protaghonisan nunha alta porsentaxe!).

Así e todo, para aqueles países de tradisional inmighrasión europea –e asiática, sen contabilisar a “importasión” de africanos-, déuse volta a tortilla faséndoos, case de súpeto, países de emighrasión.

Aquí e hoxe trátase de emighrasións de dous continentes a un terseiro, e co inghrediente enghadido de fuxiren de gherras, empiorando toda outra situasión equiparable –e con nenos e rorros para maior tristesa, e, esa é outra, estes como aqueloutros sendo xentes xoves, aos vellos só lles correspondendo morrer nos seus eidos do terror: isto si que é unha catástrofe (nada natural) da que non quixéramos ser contemporáneos e menos cómplises, madialeva!

Ningún comentario:

Publicar un comentario