mércores, 22 de outubro de 2014

O KORRUNTXO DO OKUPA
Eu que pasei por todos os niveis sosiais –aghás os de rico, moi rico, riquísimo, millonario e multimillonario-, lémbrome, e non me canso de me lembrare daqueles poucos anos que cos meus tamén poucos anos e moitos irmáns, viviamos e morabamos nun conventillo porteño, deste xeito que vos conto: todos nove (dous pais, quero disir, pai e nai, non como por veses acontese aghora!, e sete fillos varóns) nun cuarto… si, o cuarto dun enteiro, enteiro que, a non dubidalo, sería ben máis desafoghado… que daí ha vir o de chamarlle cuarto ao que outros chaman habitasión, que tamén disto se deduse que para vivir: unha habitasión e para malvivir: un cuarto de habitasión…
O tal cuarto tiña todo o nesesario: mesa con tallos e cosiña, a leña ou carbón, non me acorda ben… e máis tres colchóns (nin pensar en camas-liteiras!), un para os que lle chaman proxenitores e dous para os que non lles chaman, pero lles chamo eu proxenitados, así repartidos: os tres ghrandes nun e os catro cativos noutro, malrraio!, que con tanto rose saíron dous deles como saíron… e ollade que digho sairon e non saimos… pero bueno, cada quen que viva e folghe como queira, que diaño!
As dusias de cuartos amoreábanse en torno a un enorme patio (se cadra paresíame a min, que era cativo, ghrande sin que o fose), patio común, como común para toda a visiñansa éranvos o escusado, que escuso describilo, e o lavadoiro alí existentes. O tal lavadoiro, que máis paresía bebedoiro de bestas, tiña a secsión de lavárense os cristiáns e mail-as cristiás (aquilo era de ver) e lavaren a roupa, e a outra repartisión era para lavar os cacharros domésticos… servisios comúns, que máis que comúns eran causa de liortas cotiás contra aqueles que non acababan de velos como tales sinon como propios seus.
Ducha? perghuntaredes: fasedes cada perghunta! Así andábamos nós, que a maioria éramosvos coma os ghatos para a augha, ou sexa que nin para dentro do corpo (que para iso está o viño) nin para fora, que desghasta moito… ao tempo que a cotra conserva e abrigha que nindiós. Ecoloxistas a tope, para eses mesteres botábamos man do rio, boeno, un reghato que por alí pasaba como quen non quer, e que era coñesido pola Cañada (portughés canada, que os inghleses adoptaron talcual e os franseses, tan seus, deron en pronunsiar aghudo: Canadá, pero que eles escriben sin asento… mala sentella os coma! revirados que son: non me faghades moito caso, por eso, que, á primeira  de cambio, me pode o  ramalaso eurudito).
Pois con todo iso, sincuenta anos despóis e en Europa, e isto non é unha crítica, só unha evidensia: un okupa como este que o é… comparando… si que teño un cuarto para mín só (ata aghora imos ben), pero patio nanai, claro que hai escusado con ducha (ghrande avanse, abofé), pero bótase de menos o patio, xusto embaixo do seo ou firmamento; aquí ghrasias termos un pasillo (no que tropesamos uns cos outros des de cada dose), e, tamén é serto, a rua que é toda nosa, fora os coches.
Falando como os tolos: é o que disía estoutro dia un político esquerdeiro (como se fose o demo): Esta tradisión eleitoral debémoslla aos monxes medievais –para que logho dighan do escuro Medioevo-, que elixían o abade por maioría simple –tal como os cardeais ao papa, non? E seghía o homiño este: A fábula da democrasia ateniense, con seis veses máis escravos que sidadáns con dereito a voto… a esta altura évos impresentéibol! Así que, como din por Estremodura (sic): Condió!

Ningún comentario:

Publicar un comentario