luns, 9 de setembro de 2019

CRÓNICAS DESDE O OUTRO MUNDO (35)                                                                        O Curmán de Undochán

            “Patria de mi padre, luminosa y grande...” comeza Juana de Ibarbourou (1892-1979) o seu poema “Galicia”, un dos dous (o outro, “Morriña”: “Quiero sentirme, Galicia,/ recibida por tus gaitas...”) dedicados á terra paterna, para rematar dicindo “Con el niño mío, que también te ama/ oh, Galicia mía, hemos de traer/ a la patria india que amparó a mi padre/ algo de tu hechizo y tu placidez”. (De sempre achamos que aquel verso primeiro definiría máis ben a España).
            Xa tendo falado do seu “Chico Carlo” (Crónicas 16), hoxe quixera traer aquí outros aspectos da calificada como Juana de América. Segundo se expresou por miúdo nas xornadas galaico-uruguaias de Ribadeo e Lourenzá (2007: sesquicentenario de Alonso y Trelles), a poeta uruguaia, filla do lourenzanés Vicente Fernández, tivo, ao longo da sua longa vida varios contactos intelectuais con Galiza: o seu estudo sobre as cantigas de Santa María (1930), o seu anterior (1928) prólogo a “Cantigas e verbas ao ar”, de Xulio Sigüenza (Ed. Lar, Coruña, que cremos traducido ao galego polo editor D. Leandro, con capa de Lolita Díaz Baliño), etc., etc.
 
            (Temos unha gravación coa sua voz agradecendo a imposición do seu nome -1963- á biblioteca municipal de Lourenzá, sendo que, no citado 2007, foi nomeada filla adoptiva da vila, a título póstumo).  O menos coñecido escritor uruguaio, este narrador, Valentín García Sáiz (1894-1974), fillo dun mindoniense, foi outro lembrado na ocasión.
            Falando de poetas, e alén de Trelles, El Viejo Pancho (Crónicas 17), o coruñés Xulio Sigüenza Raimúndez (1898-1965) residira en Montevideo c. 1927-1934. O betanceiro Ángel Aller (1887-1977), como o citado Trelles, radicouse neste país de por vida. E. Blanco-Amor, desde Buenos Aires, foi recorrente visitante veranceiro e conferenciou xa desde 1923 e actuou como axente reservado da República española en guerra, tendo declarado que case toda a sua poesía aquí nacera e aquí tamén se iniciara na novelística con “La catedral y el niño”...

            Outro que no Rio da Prata ficou, en ambas capitais, foi o corcubionés, de familia malpicá,  Arturo Carril (1902-1990), escritor mais non poeta. O propio Celso Emilio Ferreiro por aquí pasou, publicando (1955) “Voz y voto” e aquí asinando (1968) o poema “Terra de ningures”, do seu libro homónimo. (Miguel González Garcés publicou en Montevideo nese tempo -1956- o opúsculo “Diez poetas gallegos”, con poetas nas duas linguas de uso no país).
            Capítulo aparte merece o vilaxoancés Juan García Durán (1915-1986), Luis Costa García de seu verdadeiro nome: ácrata moi activo na clandestinidade, preso (1936-1943) nas cadeas franquistas, exiliado (desde 1950: París, Camberra, Detroit, Texas, Houston, Washington...), morou en Montevideo onde se titulou de bibliotecario e onde, sobre iso, impartíu (1965 na Facultad de Humanidades) o primeiro curso de Língua e Literatura galega neste país e no mundo. Cursos que, trinta anos despóis, o goberno de Galicia recreou durante duas décadas, e polos que pasaron profesores nativos tales Modesto Hermida, X.M. Dobarro, Luis Pérez, E. Vázquez Souza, Ma. José Lojo, Francisco Maseda ou Élida Abal, entre os que lembramos.
            Outros visitantes galegos costumeiros foron, nas décadas de 30 e 40, Maruja Mallo -con Lorenzo Varela- e Castelao. Pola sua parte, o noso fotógrafo José Suárez (1902-1974) residíu permanentemente en Punta del Este (ao igual que Rafael Alberti e os seus), durante os anos 40, na sua casa “El Yelmo de Mambrino”, nome cervantino, Mambrino, tamén do seu can.

Frase extemporánea: Uruguai é, con moito, o país latinoamericano que máis utiliza tarxetas de crédito, diñeiro plástico, vamos: diagnóstico?


Ningún comentario:

Publicar un comentario