luns, 30 de setembro de 2019

CRÓNICAS DESDE O OUTRO MUNDO (38)


                                                                        O Curmán de Undochán

            Neste inverno morrente, un frecuentemente bota en falta o azul celeste de ceo (valla a redundancia), e foi así como isto me levou a reparar novamente nas cores da bandeira uruguaia: branca e azul... como a galega?, diredes, pois veredes que non, cando menos segundo interpreto eu.

    Partamos de que as bandeiras non teñen culpa do mal uso que o home fai delas: igual pasa cos símbolos todos, con todos os logotipos (vulgo: logos), creados para oficiar como tarxeta de visita para propios e guieiro para alleos: daí o de guións ou estandartes do Medievo. Claro que gallardetes, banderíns, cocares, pendóns, insignias, todas a locir as cores patrias ou locais ou mesmo familiares, non só eran usadas nos xogos, festas, torneos ou xustas cabaleirescas, senon tamén nas guerras.
Ben se advirten os matices entre
 o celeste das primeiras
 e o azul da uruguaia
            O curioso é ver como en cada canto do mundo falan aquelas cores diversos idiomas, ao igual que pasa coas linguas dos humanos: aí tedes, por exemplo, o vermello, que igual val para a China comunista que para o monárquico Marrocos... aquela nación obviando o seu antigo nome de Celeste Imperio... por máis que aquí celeste equivalla a celestial ou cerúleo. E non ten graza que españois e cataláns compartan ese charramangueiro “rojo y gualda”? (Con perdón da sua cara!).
     E logo estanvos os matices. Así, a bandeira galega, como a arxentina, ou mesmo a da ONU  e, se cadra, a escocesa, ostentan o azul celeste, porventura turquesa, en canto a uruguaia mostra un azul máis intenso: estas diversas tonalidades de azul, témolo comprobado agora, comportan unha confusión universal nos propios países, o que non imos resolver nós neste curto espazo... sen sermos, por riba, expertos en vexiloloxía.
     Malia o dito, celeste, como charrúa, identifica aos uruguaios sendo que non é celeste xa (foino moi brevemente no seu comenzo decimonónico) o seu pabellón, nen é especialmente charrúa o seu sangue. No primeiro caso tense falado da dificuldade de conseguiren teas daquela cor, por ser máis corrente o azul (outros teñen aducido que o celeste foi desbotado por evocar a cor borbónica).
     Canto aos charrúas (ver Crónica 20), incorporános ao imaxinario os uruguaios recén independizados tal vez na má conciencia por telos case exterminado, dada a presión dos terratenentes amolados por aquela manchea de autóctonos indómitos. (Non podo menos que evocar aos  modernos fazendeiros amazónicos que exterminan canto poden, floresta e, tanto pior aínda, aborígenes nada agresivos, apenas á defensiva)
            Tamén é certo que o pabellón galego é acotío azul, ata nos poemas (“azul e branca”), como tamén o é que na linguaxe hispana e galega en xeral a palabra celeste como substantivo solto non se utiliza hogano, antano operando como adxectivo do substantivo azul no inseparábel azul celeste.                       
            Outra cousa pavera é o tema das estrelas: os Estados Unidos da América, a medida que ian incorporando estados novos, ian aumentando as estrelas na sua bandeira... ata se plantaren nas 50 no ano 60. Europa, en troca, parouse nas 12 que xa non representan a suma de países componentes, mas si un número meramente simbólico... cabalístico se cadra.        

Dato extemporáneo: Segundo o International Centre for Asset Recovery,   Uruguai é o país latinoamericano que mostra menor nivel de risco en materia de lavado de activos e financiación do terrorismo: posto 118 en 125 países do mundo examinados, apenas superado por Finlandia... e poucos máis.                                                                                                                                                                                                                             

Ningún comentario:

Publicar un comentario