xoves, 4 de xullo de 2013

Anxiños negros

                    Claro que non son anxiños porque non teñen ás, pero sigo pensando que se os devotos que os ven lle dan tal condición, estes son anxiños, que aquí erguen ó ceo o anagrama da Virxe María, como os de Murillo levantan sobre nubes á Inmaculada; e daquela é de supoñer que o señor Machín estaba pouco informado cando escribiu a famosa canción.
        Estes anxiños foron pintados un século antes de nacer o cantante, e son negros, e están na catedral de Santiago.

1 comentario: