mércores, 4 de xuño de 2014

A romana, unha balanza aínda en uso
  
          Baséase na mesma lei da panca, aquela coa que Arquímedes podería erguer o mundo se lle desen un punto de apoio.
            Esta balanza, que aínda se ve nalgunhas feiras, ten o punto de apoio situado sobre un lado, e nel está o fel, mentres que no brazo máis largo, sobre o que hai marcada unha escala, hai unha pesa que se desliza sobre el, de maneira que cando poñemos algo que queremos pesar nun dos ganchos do brazo máis corto, mentres penduramos o sistema polo gacho que queda na parte superior, o peso vira dado pola posición que sobre a escala marca o pilón cando o fel está na posición vertical, cumpríndose así a igualdade ou regra de proporción das pancas, en que o peso do pilón multiplicado pola lonxitude do brazo largo que vai do pilón ata o punto de apoio, será igual ó peso que queríamos pesar multiplicado pola lonxitude do brazo curto.
      

Ningún comentario:

Publicar un comentario