martes, 20 de abril de 2021

Un texto recuperado de Uxío Novoneyra

 

O 25 de julho de 1984 tivo lugar en Sam Domingos de Bonaval, ao tempo do que outras na cidade de Compostela, a conmemoraóm do Día da Pátria armada polo partido PSG-EG, aquela volta co engadido da chegada, o mês anterior, dos restos de Castelao, con todo o problema que iso conlevou, e tendo entom, tdas elas o signo dun desagrávio das forças nacionalistas.

As intervenóms dos políticos e intelectuais foron entremesturadas coa leitura de fragmentos da obra ideológica do Guieiro e coa de alguns textos, lavrados para a ocasión, por diversos criadores literários, entre eles, este que hoxe reproducimos, da autoría de Uxio Novoreyra, que decidimos ofrecer en facsimile ós nosos leitores, sen por isso deixar de transcrevê-lo, dada a leitura dificultosa do texto orixinal.


 

Castelao, nacionalista galego

           

            Estamos eiquí a celebrar o día da Patria Galega

i a rendir homenaxe a Daniel Rodríguez Castelao,

cuios restos foron traguidos pola Xunta de Galicia i o Parlamento Galego e depositados eiquì, e Santo Domingo de Bonaval

en ceremonia restrinxida pra unhos poucos e diles apenas nacionalistas,

cando debera ser aberta e precedida dunha gran convocatoria a toda a nación galega.

Xa todos sabemos o que pasou...

Os restos de Castelao, como todo, podían ser e foron manipulados polo poder. 

Mais Castelao solo veo realmente pra nós,

pros que queremos unha Galicia Ceibe,

pros que sólo temos unha patria: A Patria Galega,

pros que sólo nos sabemos e sentimos pertenecentes a unha nación: A Nación Galega,

inda que sintamos a outros pobos irmaos

dada a sua prousimidade e longa convivencia con nós.

Il veo pros que só comungamos onde realmente se comunga, se é común con outros,

se é patria e nación con outros:

na propia lingoa, na lingoa galega.

 

            Castelao era un nacionalista galego. E como tal, conscente.

da sua propia patria, da súa propia nación, da súa propia lingoa,

de todo o que é mais sagrado porque é o mais fondamente propio

e nos ven de lonxe, cáseque dende sempre, dos antepasados nosos que así nos fixeron i en nós prevalecen.

 

            A él non lle cambearon como a outros galegos lles cambearon a patria.

 

Os restos de Castelao, nacionalista galego, foron traguidos polos que se confesan e profesan de non nacionalistas

(algús xa de vello, outros dende hai pouco)

e quixeron pechar o Nacionalismo Galego

meter e pechar o Nacionalismo Galego eí, baixo a lousa de Santo Domingos de Bonaval,

xunto cos restos do seu líder histórico máis conocido e querido

e de pensamento mais actuante

e co’iles enterrrar a nosa esperanza.

O noso máis grande e salvador soño coleutivo:

a libertade e recuperación de Galicia,

da súa cultura e da sua total decisión.

 

            É xa hora que señas Terra patria dos teus

            dos que gardaron a Fala en que máis se dixo “adeus”

            e señas dona de ti e señora de falar,

            señora de decidir e dona de se negar.

 

A traguida dos restos de Castelao foi unha nova consagración de Bonaval.

 

Eu pídolles a todos os galegos que o sepan e se queiran merecentes do su nome

que veñan eiquí, a Bonaval, polo menos unha vez,

e que traigan ramos e frores e produtos da Terra pra consumir todos xuntos,

con cántigas e bailes, múicas e gran romaría calquer día do ano.

Pídolles ós que xa non preregrinan á Tumba do Apostol

que pergrinen á Tumba de Castelao

como deseo mostrado e sino de voluntá dunha Galicia Ceibe.  E que esta tumba esté de contino esposta.

A cámara aberta noite e día

pros que veñan facer auto de soño, a decisión interior pola salvación,

pola libertade e comprimento da Nación Galega.

 E que, namentras inda nono señan, se afirmen na seguranza de que os tempos serán chegados.

            Uxío Novoneyra

 

Ningún comentario:

Publicar un comentario