luns, 22 de setembro de 2014

Versos ao xeito popular

Por Andrés Terra
CANTIGA DAQUEL PESAR


Fun cabo da fonte
Fun cabo do rio:
Ningún me tirou
Este mal cativo.
Fun cabo do rio
Fun cabo da fonte:
Ningún me tirou
Este mal de morte.
Fun beiras do mar
Fun cabo da fraga:
Ningún me tirou
Este mal da ialma.

Fun cabo da fraga
Fun beiras do mar:
Ningún me tirou
Este fondo mal.
Pra este mal cativo,
Pra este mal de morte
No’hai fonte nin rio
No’hai rio nin fonte.
Pra este mal da ialma
Pra este fondo mal
Non hai mar nin fraga
No’hai fraga nin mar…

1975

Ningún comentario:

Publicar un comentario