xoves, 25 de xuño de 2015

Na hora de parir (II)

Remedios preventivos

Na hora de parir, recomenda a xente entendida na materia que axuda no parto poñer debaixo da almofada a chave da casa, e sempre a estampa coa imaxe de san Ramón Nonato, aquel santo que naceu estando súa nai morta, e hoxe é a invocación máis común para pedir axuda nos partos.
Segundo recolle o doutor Rodríguez López, se durante o parto se coloca unha flor nun vaso de auga, esta irá abrindo a medida que vai saíndo o recén, e unha vez nacido, o cordón umbilical da nenas sempre se deixa máis longo co dos nenos, para evitar que no futuro a nena teña hernias durante os seus embarazos.
E un remedio usado nos partos para conter a hemorraxia que se pode producir no parto, é colgarlle ó pescozo da parturiente unha saquetiña cun sapo vivo, e aquí debemos lembrar tantas e tantas figuras do románico nas que o sapo representa o sexo feminino.
E asemade lembramos o costume recollido por Taboada Chivite, referente ós partos complicados, aqueles nos que o perigo leva a sospeitar algún problema futuro para o recén nacido, quen nos conta que se lle mete á criatura o pico dunha pita polo ano, e se a pita morre o neno non sufrirá polas dificultades habidas.
     E despois de parir veñen os coidados á nai

Ningún comentario:

Publicar un comentario