luns, 2 de febreiro de 2015

Aves anunciadoras de vida


Cando a candeloria ri o inverno vén aí, porque o ceo libre de nubes non retén a calor do chan e o frío faise máis duro; e cando a candeloria chora as nubes do ceo son como unha manta que nos cobre, con auga, pero cóbrenos evitando que a pouca calor que haxa fuxa, por iso este é un tempo de alegría nas aves e das primeiras flores das plantas.
Xa andan os paxariños piadores, din que esta é a data na que eles casan, ou polo menos, agora en que os matrimonio perderon popularidade, é cando se arriman, cando buscan unha boa pola onde aniñar e traer ó mundo a súa prole. E ó largo deste mes, que leva o nome dun dos deuses da morte, a evocación á vida está no santoral, nos rituais, e ata nesta sepultura onde unha pomba evoca a vida tras a morte. 
Xa temos falado neste caderno da simboloxía das aves, pois aquí está tamén evocando que tras a morte hai unha nova vida, unha resurrección, que a alma do finado, que no imaxinario popular ten os atributos dunha pomba cando foi boa persoa, segue viva a pesar de todo.

Ningún comentario:

Publicar un comentario