luns, 11 de maio de 2020

CRÓNICAS DESDE O OUTRO MUNDO (70)


                                                            Dous fotógrafos
                                                                        O Curmán de Undochán

Jesús Cubela
            Varias exposicións están dando conta dos “180 anos da fotografía no Uruguai”… contados desde o 29 de febreiro de 1840, cando se tomou a primeira –un daguerrotipo- e foi da catedral de Montevideo (vulgo: Matriz), ubicada na praza da Constitución (a comemorar a de Cádiz, este territorio aínda español daquela), en fronte do Cabildo montevideano (hoxe museo e arquivo municipais).
             Esa novísima técnica chegou, como era de esperar, nun buque-escola francés que, o ano anterior, iniciara unha viaxe polo mundo, coa precisa misión de divulgar o invento, a cargo neste navío do abade Louis Compte, xira que quedou limitada aos non menos novísimos estados: Brasil, Uruguai e Chile, saltándose Arxentina –daquela co bloqueo naval contra o seu gobernante-, en cuxo porto chileno de Valparaíso o veleiro naufragaría.
            Entre os centos de fotógrafos operantes neste país e entre as suas varias especializacións (de estudo, de prensa, de sociedade…) cinxirémonos a falar de dous galegos de sona no oficio, ou millor, na arte, de duas xeracións sucesivas: Jesús Cubela e José María Silva.
            Sen ser dos primeiros –o xa citado A. Cousillas actuaba canda el, nos fins do XIX-, Jesús Cubela (provincia de Ourense, 1866-1925) foi dos primeiros destacábeis, ao dicir do estudoso J. A. Varese, “un dos pioneiros da reportaxe gráfica”, de quen “moito se coñece da sua obra canto ben pouco da sua persoa”, “cunha das traxectorias máis curiosas entre os fotógrafos”, non só limitada á xeografía capitalina.


“Documentalista do 900”, nun tempo en que parecía unha ousadía rexistrar as persoas –visto como invasión dun espazo privado- “captaba a xente nas suas ocupacións habituais”. Máis adiante pasouse ao campo da fotografía paisaxística ou panorámica. E foi importantísima a sua colección gráfica, gardada por el con esmero.
            José María Silva (Montillón-Souto-A Estrada, 1897-2000), como el mesmo se publicitaba, “un fotógrafo entre los artistas y un artista entre los fotógrafos”, con esa tan longa vida, ben difícil de resumir, se por algo pasou á historia é por ter sido “o fotógrafo de Carlos Gardel”, quen, de artista a artista, lle comentaba que a sua foto preferida era “esa de medio perfil, sonriendo, con el gacho (chapéu) puesto, que le saqué en 1933”. Mais Silvita –como lle chamaba El Mago- xa o fotografiara desde duas décadas atrás, cando apenas rompía a cantar tangos e milongas sen sospeitar a sua fulgurante carreira futura.
            Silva, como Soliño ou Pailós (Crónicas 11, 12, 40), chegara ao Uruguai de pequeno, este da man de sua nai, morto o pai na guerra de Cuba: é o que se califica como emigrante pasivo, que, polo xeral, non sinte moitas ansias por coñecer a terra (apenas) natal, morriña ausente.
            Foi fotógrafo doutras importantes figuras, como León Felipe, os arxentinos Perón ou Mores, os uruguaios Herrera, Belloni ou Candeau… oficiando como reporteiro gráfico do exitoso mundial de fútbol de 1930. Presidíu a sua asociación gremial por case trinta anos e foi declarado “inmigrante do ano (1998)”.


Estrambote: o ferrolán José Romero Gómez (1914-1973) reuníu enorme acervo de máquinas fotográficas e de cine, ao punto de constituir, post mortem, o Museo Fotográfico “José Romero Gómez” (1991).

Ningún comentario:

Publicar un comentario