martes, 26 de maio de 2020

SOBRE A COMPAÑA – I


Por Pepe de Rocaforte

Hai xa algún tempo un parente meu andou a facer enquisas para un traballo do departamento de psiquiatría da universidade de Compostela. Levaba uns cuestionarios con preguntas detalladas sobre o tema da Santa Compaña e despois de se entrevistar cunha reste de persoas nunha aldea que agora non vén ó caso, atopouse co resultado curioso de que ningún dos interrogados sabía o que era a Santa Compaña.
Este resultado pódese atribuír ás características especiais de desconfianza do paisano diante das preguntas dunha persoa descoñecida. Pero tampouco se pode esquecer que aínda que moita xente fale da Compaña, ou teña oído falar dela, se a forzas a concretar un pouco a súa descripción, son escasos os que din algo máis alá da explicación de que é a procesión dos mortos. E esto aínda con titubeos.
Porén a Santa Compaña, ou Hoste, ou Estadea (aínda que o facer sinónimos estes términos teña tamén os seus detractores), a Compaña é unha das nosas máis enxebres crenzas. Ducias de autores trataron o tema nos seus libros e en centos de lareiras aldeás foi protagonista de inacabables relatos de medo.
Daquela, se ben o meu parente non tivo moitas respostas aclaratorias sobre en que consistía esta procesión, imos consultar testemuños escritos a ver se nos poñen máis ó tanto. Certo que a abundancia de testemuños ó mellor, en lugar de quitarnos de dúbidas, nolas meta máis aínda no corpo, porque as diverxencias entre uns relatos e outros chegan a veces ó extremo de resultar inconciliables.

Alá polo ano 1837, George Borrow viaxou por Galicia (e o resto de España) vendendo Biblias. Froito desta viaxe foi o seu famoso libro “A Biblia en España, publicado en 1842. Nel, entre outras moitas cousas interesantes e curiosas da nosa terra, a maioría tan tristemente vixente hoxe como cando o viaxeiro británico percorreu os camiños da península, fálanos da historia que lle contou un tal Bastián, guía que o levou de Padrón a Fisterra polo medio de témeros descampados. O Bastián referiulle que dunha vez ía de noite por unha terra deserta en compañía dunhas mulleres e levantouse unha néboa moi mesta. De súpeto empezaron a brillar luces por riba deles, moitas luces na néboa, ó tempo de se oír un laio arrepiante. Era a Estadea, ou “Estadiña”. E á pregunta de Borrow de ¿que é a Estadea?, respondeu simplemente: «son as almas dos mortos que andan por riba da néboa con luces nas mans».
A esta mesma pregunta: ¿Que é a Compaña?, respondíalle un paisano da Ulla Alta a un colaborador de “La Ilustración Gallega y Asturiana”, alá polo ano 1879: «Sonlle ósos de defuntos que levan acesos polo aire». O periodista quixo concretar: «¿E eses ósos luminosos son os que producen, a quen os ve, os males de que fala a xente?» Resposta: «Non, señor. Os que os levan». Nova pregunta: «¿Pero quen os leva?» Resposta definitiva: «A Compaña».

Ningún comentario:

Publicar un comentario