venres, 29 de maio de 2015

Alexandre FinisterreAlejandro Campos Ramírez
Non lle é difícil a ninguén atopar a biografía deste fisterrán, Alejandro Campos Ramirez, máis coñecido por Alexandre Finisterre, testamenteiro do poeta León Felipe, pero sobre todo, o inventor do futbolín; un invento que desenrolou por compaixón, mentres estaba convalecente das feridas de guerra para cuns cativos que sufrían nun hospital catalán por non poder xogar ó fútbol coma calquera outro rapaz.
Despois de moitas vicisitudes, tras patentar o seu invento en Barcelona durante a guerra e de perder con ela os dereitos da patente, volveu a patentalo anos máis tarde en Guatemala, e hoxe todos lle recoñecemos os dereitos lexítimos de tal invento, esquecendo sen embargo outros non menos meritorios como un pasador de follas, ou como o de ter sido o creador de distintos periódicos de ideoloxía republicana, o primeiro editor de Ernesto Cardenal ou correspondente da Real Academia Galega.
Hoxe, a casa onde el naceu é unha ruína na que só se manteñen en pé as pedras da fachada e esta placa dar testemuña da súa orixe, pero non estaría de máis que alguén se lle ocorrese remodelar o edificio e crear un museo do futbolín, por exemplo.

Ningún comentario:

Publicar un comentario