sábado, 24 de outubro de 2015

Párraga, os que acabaron bebendo auga da chuvia
Téñense estes nobres por fundadores dos mosteiros de Sobrado e Monfero, tendo o seu solar en terras de Guitiriz e Baamonde.
Foi unha familia moi ben relacionada e ben casada, tanto por parte de mulleres como de varóns, engrandecendo a súa liñaxe ó emparentarse con solares como o de Ribadeneira, Aguiar ou Saavedra, con moitos cabaleiros, escudeiros e vasalos baixo as súas ordes, o que non impediu os preitos e disputas, tanto así que un tal Fernán Ares, fillo de Arias Vázquez de Párraga e neto de Vasco de Párraga, casado con dona Constanza de Castro, rebelouse contra o rei, porque os afíns ó monarca mandaran degolar ó pai de dona Constanza, pero foi asediado no seu castelo, preto de Cospeito, durante un ano, no que, tras secarlle o pozo, houberon de beber a auga da chuvia recollida en caldeiros dos canos do tellado, de tal maneira que enfermaron os asediados, a súa esposa morreu, e el mesmo, debilitado polo asedio recibiu unha pedrada de trabuco que acabou con el e as súas propiedades repartidas entre parentes e inimigos.

Ningún comentario:

Publicar un comentario