sábado, 26 de abril de 2014

Santo Alberte da Conlleira (Ribeira)


  
          Oito días despois do Domingo de Resurrección, o luns, celébrase no alto da Conlleira, en Ribeira, o santo Alberte, un santo que se amosou na súa época como un enxeñeiro adiantado ós tempos, pois a el sonlle atribuídos os primeiros enxeños mecánicos con actitudes humanas que se construíron, o que hoxe podían ser uns robots, androides ou algo semellante. Un festexo de tan obrigado cumprimento entre a xente da bisbarra, que as mulleres que usan a vasoira no seu día, darán á luz a un cativo con algún tipo de malformación.
            Diremos que o alto onde se atopa a capela, escudada dos ventos de sueste por unha enorme rocha, foi nalgún intre da antigüidade precristiá un castro ou ó menos un lugar humanizado, desde o que se domina visualmente toda a ría de Arousa e o mar de Corrubedo. Pero se traemos este santuario a este caderno, é porque arredor da capela e do santo execútanse unha serie de ritos que están directamente relacionados coa vida e coa fertilidade.

            Esta capela era o lugar a onde as esposas, nais ou irmás dos pescos subían a virar a tella, ou sexa, a trocar de posición unha das tellas do tellado, co fin de que o vento virase a favor para traer ós seus homes con ben ata o peirao ou praia onde atracasen. E era costume, no día da súa romaxe, bendicir a terra que logo se levaba para botar nas leiras co fin de favorecer a fertilidade das mesmas.
            Máis o costume con maior participación entre os devotos é o de lanzar a tella. Trátase de botar tres anacos de tella á fiestra tapiada da ábsida, de maneira que, quen sexa capaz de deixar os tres anacos de tella no antepeito da fiestra, será agraciada (ou agraciado) atopando parella e quizabes casando nese ano.


Ningún comentario:

Publicar un comentario