mércores, 11 de marzo de 2015

O KORRUNTXO DO OKUPA

O praser de cosiñar sin aparellos, coas propias primitivas, antighas mans! Non é que un esté contra os adiantos tecnolóxicos. É que cada quen adoita adoptar aqueles que lle fan falta, que lle fasilitan as cousas, ou pensa que lle dan máis calidade de vida. Ora, cando un ten todo o tempo do mundo… para que privarse dese praser que digho?  Mesmo está o outro de cosiñar para cada dia, sin apenas utilisar o conxelador, como fan os que teñen a existensia máis complicada. Vantaxes da xubilasión!
Cantas realidades ten criado o home, ao longho dos séculos, para o ben que, por uso perverso, remataron servindo tamén para o mal da espesie: a pólvora, os automóbiles, as droghas de deseño, o tabaco e o viño, e tanto aparello que, por mor da prédica e publisidade consumista, acaban ateighando os foghares e fican, por veses, arrombados ondequer e ondenonsesabe.
Cada sélula humana actuará, a respecto deses aparellos dos que falo, como mellor o nesesite; non é o mesmo o integhrante dunha familia tipo (pais e fillos, abós incluidos se cadra), que un coiote solitario como este okupa. Así, comprenderáse que eu rasoe como tal individuo desfamiliarisado, xa que a muller se me foi (disque con outra) e os fillos putativos andan ao seu, e ben que fan, que para iso son ghrandes.

Pois desde este cativo posto que okupo na sosiedade e na seudocomuna que é este edifisio, díghovos que á hora de cosiñar experiméntovos un praser espesial só pendendo das miñas mans e dos coitelos de variado formato e utilidade. Por exemplo, ghraúda é a sensasión que se ghosa cortando unha sebola unha e outra vés ata deixala picadiña como se pola trituradora eléctrica pasara: é o aroma, é o tacto, indirecto, a través do coitelo, da triturasión, é a vista dese picadillo, é mesmo a laghrimiña ou bághoa, ata o lixeiro pruído de ollos ou o esbirro, todo a constituir ese acto tan vello como a humanidade desque se puxo a faser o que acabou sendo arte culinaria.
Ighual experiméntase coas outras leghumes: que se a senoura, algho máis dura que a sebola, que se o allo algho máis mole; que se o pemento ou o tomate, a requeriren coitelos aserrados para non os maltratar tanto… E que me desides do depelique ou depelicasión de patacas (ou batatas ou mesmo cabasas)? E cortar esa pataca pelada en lonchas ou ben semicortala con ese toque palanqueiro para escachala… como se tronsa a leitugha ou o ghrelo coa man e ese movemento como de torserlle o pescoso a alghén (ollo, que nunca tal fixen, nin con cristián nin con animal, libremedéus!)? Depelicar a remolacha cosida, simplemente premendo na esbaradisa casca… é toda unha ghosada!
Mesmo cortar o queixo ou os embutidos, ou o xamón en finas e finísimas lonchas, ou esas froitas tropicais, a armaren as ensaladas ídem ou mediterráneas, todo a exersitar o senso do tacto e a abelensia manual… ata co risco que supón de se cortar un dediño, dionoloqueira! Fálovos, en fin, dunha sensualidade do labor manual, tan primitivo como todo outro ofisio de criasión de alimentos (faser pan, faser queixo…) ou de confecsión de artighos caseiros (madeirar mobles, teser tesidos) ou de pintar superfisies, por porco que te poñas, do mesmo xeito que lles pasa aos pintores de teas ou de murais…
Por iso, cambiando de tema, qué tería sido do inghlés Shakespeare sin o seu sosías fransés Jacques Pierre!

Ningún comentario:

Publicar un comentario