mércores, 18 de marzo de 2015

SARMENTO e as fachas incendiarias
Aseguran que este apelido ten a súa orixe na fazaña dun tal Pedro Ruíz, quen na batalla das Navas de Tolosa ocorréuselle coller uns feixes de sarmentos e repartilos entre os seus homes, para que, acendéndoos como fachas os usasen para queimar os almacéns de víveres e material bélico dos mouros, co que estes, sen vituallas e equipamento víronse abocados a unha pronta rendición. E tal cousa valeulle o alcume de Sarmento, que logo sería o seu apelido e orixe da liñaxe que ten por escudo sobre campo vermello trece arruelas douradas.

Ningún comentario:

Publicar un comentario