martes, 10 de marzo de 2015

Caneiros e pesqueiras          Caneiros ou pesqueiras, usados para a pesca de peixes migratorios nos ríos, témolos de moitos tipos e ó longo de toda a xeografía mundial, pero en Galicia cobran importancia por ser construcións estables, de pedra, ás veces verdadeiros monumentos chantados no río e na dirección da corrente, formando pequenas rúas ó cabo das que se colocan as nasas, boitiróns ou trampas que recollen o peixe. E nalgúns casos, como en Portomarín, chegaban a facerse casetos sobre estes muros para que os pescadores pasasen a noite.
                                         Esquema duns caneiros
Da pesca fluvial en Galicia, sen contar a deportiva, a día de hoxe só é de resaltar a que se fai no Ulla e no Miño, principalmente pola lamprea e a anguía, máis, segundo os datos que se nos ofrecen, antigamente era unha actividade moi estendida, coñecida xa desde época romana. Como queira que sexa, na actualidade move, arredor dos lugares onde se practica, un intenso turismo gastronómico durante os primeiros meses do ano, máis concretamente entre febreiro e abril.
Esta técnica pesqueira consiste e facer uns muros que dirixan a corrente do río cara un mesmo lugar, verdadeiras moles nalgúns casos que chegan ós cinco metros de alto e outro tanto de ancho, e nas rúas formadas entre eles, case sempre menores do metro de ancho, colócanse as redes ou nasas nas que quedan atrapados os peixes.
O lugar escollido para colocar estes caneiros depende do tipo de peixe que se busque, e así, para a anguía, á que lle gustan as augas rápidas, colócanse onde hai remuíños, mentres que a lamprea soe gustar de lugares máis calmos.
Mais é evidente que os encoros diminuíron esta actividade en grande medida, ó converterse en verdadeiros muros para a remontada dos ríos e por iso a queixa dos vellos de Portomarín, por exemplo, cando aseguran que antes do encoro un caneiro daba máis anguías nunha noite ca hoxe todo o río en todo o ano.

Ningún comentario:

Publicar un comentario