martes, 17 de marzo de 2015

NARRADORES ORAIS
Por Pepe de Rocaforte
            Martine Roux, na súa tese de licenciatura, publicada en 1982 por Ediciós do Castro co fermoso título de “Fala o fistor e faise o día”, fálanos daqueles contadores de historias arredor da lareira, dun tempo hoxe desaparecido como tantas cousas desapareceron no pasado século XX, no transcurso do cal se produciron máis cambios que ó longo dos dezanove séculos anteriores.
            Hoxe dáme a impresión de xa non existir ningún auténtico fistor, ese recitador ou contador de historias, transmisor popular dunha cultura de séculos. Pero de vez en cando, se non a carón do lume, si nunha conversa ocasional, aínda podemos encontrar alguén que nos sorprenda coa súa habelencia á hora de referir unha historia interesante e ben artellada.
            Entre eles animaríame a incluír un colombiano que coñecín hai tres ou catro anos. Chamábase (e seguirase chamando) Martín, home de entre trinta e corenta anos que traballaba como guía de turismo. Martín había dez anos que emigrara ós Estados Unidos, botara primeiro un ano en Chicago, logo dous anos noutra cidade que non lembro, e finalmente levaba sete en Nova York. Estaba empregado nunha axencia en Manhattan, non moi lonxe de Times Square, pero, naturalmente, non vivía próximo ó seu lugar de traballo.

            Manhattan resulta prohibitivo como lugar de residencia para un traballador medio e Martín vivía en Staten Island, a súa xornada laboral era de arredor de catorce horas diarias e cumpríalle levantarse entre catro e cinco da mañá para irse deitar entre once ou doce da noite. No traxecto entre a súa casa e o embarcadoiro do ferry aproveitaba para durmir un pouqueniño no bus. Logo o tempo de traslado do ferry ata Battery Park tamén lle viña ben para botar outra sonequiña. Despois unha durmidiña máis no metro ata Lexington Avenue, aproveitando ó máximo os minutos da viaxe.
            Pola noite de volta ó fogar outro soniño no metro, un máis no ferry, e o pre-derradeiro no bus ata a casa, onde podería coller a cama.
            En fin, Martín estimaba que se se tomaba polo lado bo, era un xeito especial de durmir a sesta, dividida en anaquiños. “Y si contamos que llego a casa sobre la medianoche para acostarme unas cuatro o cinco horas antes de tener que regresar al trabajo al día siguiente, se darán cuenta ustedes de cómo por fin pude comprender en qué consiste el famoso sueño americano”.

Ningún comentario:

Publicar un comentario