xoves, 12 de novembro de 2015

OS OUTROS CUNQUEIROS
Por Pepe de Rocaforte


            Falábame un amigo o outro día de “Las ciudades invisibles”, de Italo Calvino, libro que por certo non lin. De Calvino coñezo outros títulos e gustáronme, uns máis e outros menos. Non é, tal vez por non me ter parado excesivamente na súa lectura,  un autor dos que máis me chamen a atención, aínda que recoñezo a súa calidade.
            O comentario do meu amigo incidía nas semellanzas dalgunhas obras do autor italiano coas do noso Alvaro Cunqueiro, o cal me fixo pensar noutros autores con moitas similitudes entre os seus libros e os do escritor mindoniense. Entre eles, por non ser dos máis coñecidos, gustaríame citar o serbio Milorad Pavic, de quen por certo só coñezo un título, o “Diccionario jázaro”, pero este só libro converteume de inmediato en admirador seu.
            Sorprendeume especialmente a fantasía desbordada do autor. As súas descricións de personaxes leváronme inmediatamente a lembrar “Xente de aquí e acolá”, “Os outros feirantes” e, na mesma liña, os “Índices onomásticos” e as “Dramatis personae” no final dalgunhas novelas, e tantos e tantos artigos xornalísticos nos que Cunqueiro nos deixou a súa pegada xenial.
            ¿Coñeceu Pavic a obra de Cunqueiro? Se temos en conta que “Escola de menciñeiros” é de1960, “Xente de aquí e acolá”, de 1961, ou “Os outros feirantes”, de 1979, mentres o “Diccionario jázaro” é de 1984, ben podería darse o caso, non teño coñecemento das datas e os idiomas a que os libros de Cunqueiro foron traducidos para poder afirmarme máis nas miñas conxecturas.
            Pero estes son datos que en resumidas contas non teñen maior transcendencia, á parte de que moitas veces as nosas presuncións acostuman ir por camiños equivocados, e por debaixo da obra dun autor sabemos como circulan case sempre historias e tradicións de xentes e pobos en certa medida semellantes.
            Neste caso non me resisto a reproducir unha cita, quizais un pouco extensa, do libro de Milorad Pavic:
            «Considerada (…) a posición desfavorable dos jázaros no imperio, moitos deles renuncian á súa propia orixe e lingua, á súa propia relixión e ós propios costumes e ocultan a súa identidade, presentándose como gregos ou árabes coa esperanza de obter un tratamento mellor (…) A proporción numérica entre todos os jázaros do país e os inmigrantes gregos e xudeus é tal que estes últimos representan unha quinta parte dos jázaros, pero este feito non se nota, porque estas relacións de forzas e os censos non se obteñen sobre a base da situación global, senón só segundo os distritos.
            »Os representantes destes distritos non están presentes na corte proporcionalmente ó número de persoas que representan, senón ó número de distritos, o que significa que na corte os jázaros son sempre os menos numerosos, aínda que no estado sexa o contrario. O éxito na carreira, nestas circunstancias e con esta relación de forzas, está condicionado pola cega submisión ós representantes non jázaros. Abonda con que un evite declararse jázaro e xa está recomendado, e así é máis doado dar os primeiros pasos na corte. Os outros danse a condición de atacar con fervor ós jázaros, sometendo os seus intereses ós dos gregos, xudeus, turcomanos, árabes ou godos, como lle chaman aquí ós eslavos».
            ¿Facemos o pequeno exercicio de substituír “jázaros” por “galegos”, e “gregos, xudeus, turcomanos”, etc. por “castellanos”?

Ningún comentario:

Publicar un comentario