mércores, 23 de decembro de 2015

Santos Adán e Eva o día 24
             Xusto antes do Nadal, da noite en que se celebra o nacemento do Neno Xesús, do Mesias, do Redentor da humanidade, o santoral sinálanos a dous santos que non foron bautizados, pero si son recoñecidos como os pais da humanidade: Adán e Eva.
             Nesta noite nace a luz, en palabras do evanxelista san Xoán, a luz da vida, pero o santoral, nese afán de lembrarnos a misión de Xesús como redentor e creador dun mundo novo, lémbranos que vimos daqueles primeiros pais da humanidade, a partir de quen descendemos todos, aínda que, nun principio non era esa a idea de Deus.
            E a pesar de que foron uns desobedientes, que comeron da árbore prohibida, e foron expulsados do paraíso con espada flamíxera, hoxe están no ceo disfrutando dos bens da Gloria, porque cando foron increpados, non protestaron e si amosaron arrepentimento e submisión. E aceptaron o castigo de gañar o pan coa suor da fronte e parir con dor.
             Como queira que sexa, grazas a aquela desobediencia estamos nós aquí.

Ningún comentario:

Publicar un comentario