xoves, 30 de abril de 2015

Os Ron, bos e farturentos
Os fundadores desta familia teñen entre outras virtudes a de ser farturentos, porque ser farturento non é o mesmo ca ser rico, podente ou afortunado, o farturento é o que ten e reparte, pero non coma quen dá unha esmola, senón comparte cos demais sen medo a que lle escasee a riqueza, e iso eran os de Ron, unha antiga liñaxe galega que cada vez que ían sentarse á mesa mandaban que un criado tocase un corno polas rúas, para que todo aquel que o quixese se sentise invitado e compartise con eles a fartura, por iso no seu escudo levan un corno, e aínda nalgún unha lenda que di “comen como os de Ron”.

Ningún comentario:

Publicar un comentario