xoves, 20 de marzo de 2014

MONUMENTOS DUPLICADOS


Por Pepe de Rocaforte
     
Monumento ós Caídos, de Asorey. Ourense
       Comentaba aí atrás a existencia de esculturas idénticas en distintas cidades. No caso dA Coruña citei tres, pero hai máis. Deixeinas á espera de sacar testemuño gráfico e na primeira pescuda non tiven sorte. Trátase do Monumento ós Caídos, de Aso­rey, do cal hai un exemplar no ourensán Parque de San Lázaro.
            Acordábame dunha reproducción a escala reducida (non chegaba ós dous metros de alto) no cuartel de Ato­cha dA Coruña, onde o vira no meu primeiro día de servicio militar, desto hai xa moitos anos. Quíxeno fotografar e informáronme que actualmente non existe ningún grupo escultórico no acuartelamento.
Busto de Franco, de Asorey. A Coruña
            As miñas indagacións en varias institucións militares resultaron nulas de momento, pero no Museo Militar prometéronme ver se podían localizar o seu destino actual, aínda sen saberen nin sequera da súa existencia, da que oían falar por primeira vez. Por se me fallaba a memoria busquei información sobre Asorey e na relación das súas obras vin: “Mo­numento a los Caídos, 1940, Cuartel de Atocha, La Coruña”, o que me serviu para saber que foi esculpido once anos antes do de Ourense.
            Tamén, na visita ó Museo Militar, puiden ver outra peza de Aso­rey, curiosamente non incluída na relación de obras súas consultada por min. Trátase dun busto en bronce do xeneral Fran­co, de 1938, fundido nos talleres ourensáns de Malingre.
   
Pescador napolitano”, de Moratilla.
Acuario dA Coruña.
         De outro caso faloume Francisco Vidal. Non da súa duplicidade, senón da desaparición detectada por el. Era o “Pescador napolitano”, do madrileño Felipe Moratilla (século XIX), nos xardíns coruñeses de Mén­dez Núñez. Aquí tiven máis sorte nas pescudas.
            Esa escultura non é de propiedade municipal, senón do Museo do Prado, que segue a política de esixir a exhibición en locais cerrados das obras cedidas en depósito, polo cal o con­cello coruñés retirouno dos xardíns e, unha vez restaurado, procedeu a instalalo no Acuario da cidade, onde o puiden fotografar.
Fotografía do “pescador napolitano”.
Museo do Prado, Madrid (non exposta ó público)
            Non puiden, en cabio, localizar a escultura idéntica, vista por min hai tamén moitos anos nun parque dunha cidade española, do cal non gardo memoria clara. Creía lembrarme de velo en Málaga, pero alí non atopei ningunha información ó respecto e cabe a posibilidade de estar eu equi­vocado.
            Con todo, nunha busca por internet localicei un par de cousas curiosas.
Primeira: unha fotografía da escultura de Moratilla, de aprox. 1878, atribuída a Fratelli d’Alessandri, adquirida en 2006 polo Museo do Prado, procedente da Colección Madrazo.

“Pescador napolitano”, de Moratilla.
Subhastado en Ebay en febreiro de 2014.
            Segunda: Información da subhasta en Ebay da figura en bronce “Pescador napolitano”, de Moratilla, adxudicada o 13/2/2014 por 14900 euros. A escultura procede dunha localidade do País Vasco, e é case idéntica á existente nA Coruña. A diferencia principal consiste en que a estatua coruñesa está espida e a recentemente subhastada viste un calzón curto.

Ningún comentario:

Publicar un comentario